Istar chuyên thay màn hình - mặt kính - cảm ứng sky:

Cảm ứng (mặt kính) sky
+ Cảm ứng (mặt kính) sky A710: 450.000
+ Cảm ứng (mặt kính) sky A730: 450.000
+ Cảm ứng (mặt kính) sky A760: 550.000
+ Cảm ứng (mặt kính) sky A770: 550.000
+ Cảm ứng (mặt kính) sky A800: 600.000
+ Cảm ứng (mặt kính) sky A810: 750.000
+ Cảm ứng (mặt kính) sky A820: 950.000
+ Cảm ứng (mặt kính) sky A830: 900.000

Màn hình sky
+ Màn hình sky A710: 450.000
+ Màn hình sky A730: 450.000
+ Màn hình sky A760: 550.000
+ Màn hình sky A770: 550.000
+ Màn hình sky A800: 600.000
+ Màn hình sky A810: 750.000
+ Màn hình sky A820: 950.000
+ Màn hình sky A830: 900.000
+ Màn hình cảm ứng sky A840: 1.950.000
+ Màn hình cảm ứng sky A850: 2.800.000

xem giá cập nhật chính xác nhất tại website: http://smartphonevn.vn/