Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek

Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek


  • Giá bán: 950,000 vnđ


  • Bảo hành: 1 tháng


  • Tình trạng: Còn hàng

Cáp HDMI V1.4 nhập khẩu chính hãng Unitek
Thông tin chi tiết
Cáp HDMI V1.4 nhập khẩu chính hãng Unitek Hàng cao cấp , siêu nét chạy inthernet,3D.. ( có đầy đủ CO cho khách làm dự án./)


Tags : Cap hdmi UnitekV1.4 dài 20m , cap hdmi cho may chieu 20m, cap HDMI 20m Unitek chuan 1.4, cap HDMI 3D dai 20m, phan phoi cap hdmi 20m Unitek .
Sản phẩm Cùng loại

Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp MHL to HDMI
Cáp MHL ( micro USB ) to HDMI hãng Z-tek
Giá bán: 300,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: 3 Tháng
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek

Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp tín hiệu AV dài 15m
Cáp tín hiệu AV dài 15m loại 6 đầu . dùng kết nối đầu đĩa lên tivi./
Giá bán: 200,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành:
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp tín hiệu AV dài 10m
Cáp tín hiệu AV dài 10m loại 6 đầu
Giá bán: 150,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành:
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp tín hiệu AV dài 5m
Cáp tín hiêu AV dài 5m loại 6 đầu dùng để kết nối đầu đĩa lên tivi
Giá bán: 40,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành:
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp tín hiệu AV dài 3m
Cáp tín hiệu AV dài 3m loại 6 đầu kết nối đầu đia lên tivi ./ cho tín hiệu âm thanh và hình ảnh./
Giá bán: 25,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành:
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp tín hiệu AV dài 1.5m
Cáp tín hiệu AV dài 1.5m dùng cho đầu đĩa kết nối lên tivi ...
Giá bán: 20,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành:
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI 1.4 ,dài 20m chạy 3D


Cáp HDMI 20M Mealink chuẩn 1.4 chạy 3D Inthernet.
Giá bán: 1,250,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: 3 tháng
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp AV 6 đầu dài 20m
Cáp tín hiệu AV 06 đầu kết nối đầu kỹ thuật số lên Tivi
Giá bán: 250,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành:
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI dài 3m V1.4 hãng Melink
Cáp HDMI 1.4V dài 3M dùng cho TV, máy chiếu 3D .hãng mealink
Giá bán: 250,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: 3 tháng
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI dài 1.5m V1.4 3D, Inthernet hãng Melink
Cáp HDMI 1.4V chuyên dùng cho máy chiếu 3D hãng Mealink
Giá bán: 200,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: 3 tháng
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 15m UNITEK Model Y-C143
Cáp HDMI V1.4 hàng NK chinh hang
Giá bán: 750,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: 1 tháng
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 UNITEK dài 10m model Y-C142
Cáp HDMI V1.4 Unitek cho dự án ./
Giá bán: 500,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: 1 tháng
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 03m Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 3m nhập khẩu hang Unitek
Giá bán: 200,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: 1 tháng
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
CápHDMI V1.4 dài 05m Unitek
Cáp HDMI V1.4 -3D Unitek.chính hãng
Giá bán: 300,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: 1 tháng
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
cable HDMI V1.4 dài 1.5m Unitek
Cáp HDMI V1.4 hàng NK( Có đầy đủ CO cho dự án)
Giá bán: 150,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: 1 tháng
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI to HDMI Mini 1.5M
Cáp HDMI to HDMI mini dài 1.5M
Giá bán: 120,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: Không
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI SONY SLIM v1.4 DÀI 1.8M
Cáp HDMi SONY Slim chuẩn V1.4 dài 1.8m
Giá bán: 180,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: Không
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cable HDMI to DVI dài 5 Mét
Cable HDMI to DVI ( Dùng kết nối , Máy tính, đầu KTS với TV...) dài 5 Mét
Giá bán: 200,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: Không
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cable HDMI to DVI dài 3 Mét
Version 1.3 b Hỗ trợ Full HDMI 1080P ( Dùng kết nối , Máy tính, đầu KTS với TV...) dài 3 Mét
Giá bán: 160,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: Không
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cable HDMI to DVI 1.5M
Version 1.3B hỗ trợ Full HDMI 1080P ( Dùng kết nối , Máy tính, đầu KTS với TV...)
Giá bán: 100,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: Không
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI 1.3b dài 20M
Cáp HDMI chuẩn 1.3b dài 20m có chống nhiễu 02 đầu./


Giá bán: 600,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: Không
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI 1.3b dài 15 M
Cáp HDMI 1.3B hai đầu mạ vàng 24k hõ trợ Full HDMI 1080P
Giá bán: 450,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: Không
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI 1.3b dài 10 M
Cáp hdmi 10m,hai đầu mạ vàng 24k hõ trợ full HDMI 1080P
Giá bán: 300,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: Không
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI 1.3b dài 5 M
Cáp HDMI 1.3B, hai đầu mạ vang 24k hỗ trợ Full HDMI 1080P
Giá bán: 170,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: Không
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI 1.3b dài 3 M
Cáp HDMI hai đầu mạ vàng 24k hỗ trợ Full HDMI 1080P
Giá bán: 120,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: Không
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek
Cáp HDMI 1.3b dài 1.5M
Cáp HDMI Đầu connecter mạ vàng 24K Support Full HDMI 1080P
Giá bán: 90,000 vnđ
Kho hàng: Còn hàng
Bảo hành: 01 tháng
Cáp HDMI V1.4 dài 20m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 15m hãng Unitek,Cáp HDMI V1.4 dài 10m hãng Unitek

Adapter , CD , DVD Combo , DVD- W máy tính XT
Bàn phím để bàn
Bộ chia , HDMI,VGA,AV
Bộ chuyển đổi tín hiệu hình ảnh
Bộ mở rộng ( extender), VGA,HDMI
Bộ nhớ trong
Bút Trình Chiếu
Cáp HDMI ,Svideo , AV
Cáp mạng máy tính, cáp điện thoại
Cáp máy chiếu
Cáp máy in , nối dài USB, LTP
Căp máy tính xách tay
Cáp quang. dây nhảy quang
Cáp tín hiệu DVI
Card âm thanh, VGA
Card chuyển đổi
Card mạng
Chuột máy tính
Đầu đọc thẻ nhở
Đồ chơi máy tính XT
Dụng cụ làm mạng
HDD Box , Phần mềm diệt Virus
Hub chia cổng USB, đầu chuyển đổi vga,hdmi,dvi
KVM Switch, Data Switch
Linh Kiện khác
Loa máy tính
Media Converter
Modem ADSL,Wireless ADSL
NETCOMPUTER
Nhân Modul, Đầu bấm RJ11.RJ45, đế, mặt,...
Patch Panel
PIN MTXT
Quạt làm mát , Bàn láptop
Quạt máy tính
Switch Nối mạng
Tai nghe máy tính
Tay chơi game
Thiết bị lưu trữ
Tủ mạng
Webcam , Camera quat sát

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP MẠNG HẢI ĐĂNG
ĐC: 205 PHỐ CHÙA LÁNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
ĐT: 043.7755776- Hotline: MR Hà 0934.317.727


www.maytinhhaidang.net